nose1

ศัลยกรรมตกแต่งปีกจมูก

ศัลยกรรมตกแต่งปีกจมูก

 การ ผ่าตัดตกแต่งจมูก หรือศัลยกรรมจมูกนำทำเพื่อวัตถุประสงค์แตกต่างกันออกไป ตามความต้องการของคนไข้และความจำเป็น ซึ่งคุณควรปรึกษาศัลยแพทย์ของคุณก่อนเข้ารับการผ่าตัดในที่นี้จะยกตัวอย่าง การตกแต่งจมูกด้วยการผ่าตัดปีกจมูก


ข้อบ่งชี้
ในกรณีที่พบว่าปีกจมูกและรูปร่างของรูจมูกเป็นสาเหตุของความไม่งดงามของจมูกนั้น การตกแต่งโดยอาศัยการใช้เครื่องสำอางนั้น นับว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ศัลยกรรมตกแต่งปีกจมูกจึงนับเป็นทางออกทางเดียวในการแก้ไขความบกพร่องดังกล่าว ซึ่งเมื่อกล่าวถึงศัลยกรรมตกแต่ง สิ่งที่จะต้องคำนึงถึงเสมอก็คือ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหลังจากการทำผ่าตัดเป็นเช่นไร และผลเสียที่อาจเกิดขึ้นมีระดับความรุนแรงมากน้อยเพียงใด สามารถแก้ไขได้หรือไม่เมื่อตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัด การพิจารณาเลือกศัลยแพทย์ที่จะทำผ่าตัดให้ จะต้องแน่ใจว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญทางศัลยกรรมตกแต่งที่มีความรู้ความสามารถโดยตรง เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการผ่าตัดให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

ศัลยแพทย์ตกแต่งผู้ที่จะทำผ่าตัดตกแต่งปีกจมูก จะพิจารณาดูรายละเอียดในทุกแง่มุมของจมูก ถึงความสมดุลของส่วนต่างๆของจมูกตลอดจนอวัยวะข้างเดียว ซึ่งเป็นองค์ประกอบของใบหน้า เพราะการผ่าตัดเพื่อทำให้รูปจมูกโดยรวมสวยงามขึ้น แต่มีความขัดแย้งกับใบหน้าโดยรวม ย่อมไม่ใช่ส่งที่พึงประสงค์อย่างแน่นอน

การ ผ่าตัดตกแต่งจมูก หรือศัลยกรรมจมูกนำทำเพื่อวัตถุประสงค์แตกต่างกันออกไป ตามความต้องการของคนไข้และความจำเป็น ซึ่งคุณควรปรึกษาศัลยแพทย์ของคุณก่อนเข้ารับการผ่าตัดในที่นี้จะยกตัวอย่าง การตกแต่งจมูกด้วยการผ่าตัดปีกจมูก

การเตรียมตัวก่อนการผ่าตัด

คนไข้ไม่จำเป็นต้องพักในสถานพยาบาล

การ ทำผ่าตัดตกแต่งบริเวณปีกจมูก สามารถทำการผ่าตัดภายใต้การฉีดยาชาเฉพาะที่ในบริเวณที่จะทำผ่าตัดโดยตรง โดยจะฉีดหลังจากที่ศัลยแพทย์ตกแต่งได้กะแล้วว่าจะตัดปีกจมูกบริเวณใด ซึ่งในการฉีดยาชานั้นมักจะผสมยาที่ออกฤทธิ์ทำให้เส้นเลือดหดตัว เพื่อลดปริมาณเลือดออกขณะที่ทำการผ่าตัด

วิธีการผ่าตัด

นการ ทำผ่าตัดตกแต่งปีกจมูก ศัลยแพทย์ตกแต่งจะพิจารณาว่าจะปรับเปลี่ยนลักษณะปีกจมูกอย่างไร ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับพื้นฐานของปีกจมูกของแต่ละบุคคล เช่น ผู้ที่มีฐานของรูจมูกกว้าง ก็จะทำการตัดบริเวณฐานของรูจมูกเท่านั้น ส่วนผู้ที่มีปีกจมูกกว้าง แต่ฐานหรือรูปร่างของรูจมูกดีอยู่แล้ว ก็จะทำการตัดที่ปีกจมูก สำหรับในกรณีที่มีทั้งปีกจมูกและฐานหรือขนาดรูจมูกกว้างเกินไป ก็จะทำการตัดทั้ง 2 ส่วนออก? แต่ถ้ารูจมูกหรือฐานของจมูกเล็กเกินไป ก็จำเป็นต้องหาเนื้อเยื่อมาเติมเข้าไป เช่นจากปีกจมูกเอง จากใบหู? กรณีนี้มักมีร่องรอยแผลเป็นจากการผ่าตัดมากกว่ากรณีที่ทำใหรูจมูกเล็กลง

หลัง จากนั้นก็จะทำการเย็บแผลเข้าหากัน โดยกำหนดตำแหน่งการเย็บเข้าหากันไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะทำผ่าตัด เพื่อให้เกิดการม้วนตัวของรูจมูกให้ได้รูปร่างสวยงามตามต้องการ รูจมูกต้องโค้งต่อเนื่องไม่เป็นร่อง และพยายามซ่อนรอยแผลเป็นที่เกิดขึ้นจากการผ่าตัดให้สังเกตเห็นน้อยที่สุด ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะซ่อนรอยแผลเป็นให้อยู่ในร่องของปีกจมูก ซึ่งในบางกรณีที่ต้องการตกแต่งปีกจมูก เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเป็นอย่างมาก ในการทำการผ่าตัดก็สามารถที่จะทำได ้แต่อาจจะเห็นรอยแผลเป็นที่ค่อนข้างเด่นชัด และมีรูปร่างที่ผิดไปจากรูปจมูกของคนปกติทั่วไป

ซึ่งในการผ่าตัดตกแต่งปีกจมูกนี้ใช้เวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมงเท่านั้น

 

การ ผ่าตัดปีกจมูกนั้น จะมีบาดแผลจากการผ่าตัดอยู่ที่บริเวณรูจมูก และร่องข้างปีกจมูก การรักษาความสะอาดของบาดแผลเป็นหัวใจสำคัญของการดูแลหลังผ่าตัด โดยการทำความสะอาดบาดแผลด้วยน้ำเกลือปราศจากเชื้อโรควันละ 2 เวลา อย่าให้เกิดจากติดเชื้อ จนกระทั่งตัดไหมซึ่งมักจะตัดไหมประมาณ 5 – 7 วัน หลังจากการผ่าตัด

การดูแลหลังการผ่าตัด

การผ่าตัดปีก จมูกนั้น จะมีบาดแผลจากการผ่าตัดอยู่ที่บริเวณรูจมูก และร่องข้างปีกจมูก การรักษาความสะอาดของบาดแผลเป็นหัวใจสำคัญของการดูแลหลังผ่าตัด โดยการทำความสะอาดบาดแผลด้วยน้ำเกลือปราศจากเชื้อโรควันละ 2 เวลา อย่าให้เกิดจากติดเชื้อ จนกระทั่งตัดไหมซึ่งมักจะตัดไหมประมาณ 5 – 7 วัน หลังจากการผ่าตัด

 

 

เครดิต จาก

http://cosmesis.tripod.co

http://www.sp-cosmeticsurgery.net

Credit:  siliconeclub.com

18,270 thoughts on “ศัลยกรรมตกแต่งปีกจมูก

 1. Pingback: cheap wow gold
 2. Pingback: moncler uomo 2012
 3. Pingback: ugg outlet
 4. Pingback: 90 nike air max
 5. Pingback: 2011 nike air max
 6. Pingback: vuitton taschen
 7. Pingback: jordan legend blue
 8. Pingback: jordan retro 11
 9. Pingback: foamposites
 10. Pingback: legend blue 11s
 11. Pingback: nike kd 7
 12. Pingback: Jordan Retro 10
 13. Pingback: jordan retro 11
 14. Pingback: legend blue 11
 15. Pingback: www.topsinc.us
 16. Pingback: lebron james shoes
 17. Pingback: legend blue 11s
 18. Pingback: legend blue 11s
 19. Pingback: legend blue 11
 20. Pingback: legend blue 11
 21. Pingback: pulsco.com
 22. Pingback: legend blue 11s
 23. Pingback: legend blue 11s
 24. Pingback: legend blue 11s
 25. Pingback: nike lebron 12
 26. Pingback: bvufrench.com
 27. Pingback: jordan 11
 28. Pingback: www.pfga.com
 29. Pingback: canadian goose
 30. Pingback: cheap lebron 12
 31. Pingback: lebron 12
 32. Pingback: Jordan 10
 33. Pingback: nike foamposite
 34. Pingback: nike kd vii texas
 35. Pingback: okortho.com
 36. Pingback: asics noosa tri 8
 37. Pingback: legend blue 11s
 38. Pingback: lebron 12 shoes
 39. Pingback: nike boots mp3
 40. Pingback: asics kayano 18
 41. Pingback: wow news
 42. Pingback: asics nimbus 13
 43. Pingback: gg oo
 44. Pingback: womens asics
 45. Pingback: tumblr skins
 46. Pingback: jordan 11 Columbia
 47. Pingback: Nike outlet center
 48. Pingback: nike kd vii texas
 49. Pingback: Jordan Retro 10
 50. Pingback: beerfest zj
 51. Pingback: Nike free 7 men
 52. Pingback: asics tiger
 53. Pingback: asics gt 2000
 54. Pingback: asics split second
 55. Pingback: goose down
 56. Pingback: นิรนาม
 57. Pingback: canada goose sale
 58. Pingback: นิรนาม
 59. Pingback: asics 2170 womens
 60. Pingback: new balance nb 577
 61. Pingback: asics t095n
 62. Pingback: new balance nb 577
 63. Pingback: นิรนาม
 64. Pingback: asics cumulus 13
 65. Pingback: asics scram
 66. Pingback: new balance usa uk
 67. Pingback: foot locker asics
 68. Pingback: asics 2160
 69. Pingback: new balance3
 70. Pingback: Girls Nike Blazers
 71. Pingback: new balance enfant
 72. Pingback: asics gt 2170 mens
 73. Pingback: asics cumulus
 74. Pingback: asics gel kinetic
 75. Pingback: asics air nimbus
 76. Pingback: wow gold
 77. Pingback: asics gt 2170 mens
 78. Pingback: asics scram
 79. Pingback: นิรนาม
 80. Pingback: asic 2170 mens
 81. Pingback: asics gel blast 3
 82. Pingback: asics abby bra
 83. Pingback: fitflop sale
 84. Pingback: lebron 12
 85. Pingback: neue nike air max
 86. Pingback: nike blazer mid
 87. Pingback: nike free 5.0 grau
 88. Pingback: nike free gelb rot
 89. Pingback: nike blazer mid
 90. Pingback: run roshe supremo
 91. Pingback: wow news
 92. Pingback: entertainment
 93. Pingback: MMO BLOG
 94. Pingback: Roshe Shoes Mens
 95. Pingback: Nike shoes roshe
 96. Pingback: Nike air max Si
 97. Pingback: Office Nike roshe
 98. Pingback: Legend Blue 11s
 99. Pingback: Design air max
 100. Pingback: Roshe run runs big
 101. Pingback: Air max 94
 102. Pingback: Flyknit roshe
 103. Pingback: Nike air outlet
 104. Pingback: Roshe Nike cheap
 105. Pingback: Run roshe UK
 106. Pingback: Nike air max white
 107. Pingback: Nike ACG air max
 108. Pingback: cement tongue 5s
 109. Pingback: Legend Blue 11s
 110. Pingback: jordan 7
 111. Pingback: hornets 13
 112. Pingback: louis vuitton bags
 113. Pingback: louis vuitton sale
 114. Pingback: jordan retro 7
 115. Pingback: cement tongue 5s
 116. Pingback: jordan 13 hornets
 117. Pingback: cheap air jordan
 118. Pingback: Cheap Jordans
 119. Pingback: louis vuitton sale
 120. Pingback: low hornets 13s
 121. Pingback: Air max 90 s
 122. Pingback: air jordan 7 hare
 123. Pingback: hornets 13s
 124. Pingback: louis vuitton bags
 125. Pingback: mcik.ru
 126. Pingback: jordan retro 7
 127. Pingback: Gucci handbags UK
 128. Pingback: Woolrich outlet
 129. Pingback: Canadian Goose
 130. Pingback: Nobis parka online
 131. Pingback: Mackage
 132. Pingback: Lebron James shoes
 133. Pingback: Mackage jacket
 134. Pingback: louis vuitton sale
 135. Pingback: Nike Air Max shoes
 136. Pingback: Woolrich
 137. Pingback: Mulberry
 138. Pingback: Nike Free Run mens
 139. Pingback: Moncler Canada
 140. Pingback: cement tongue 5
 141. Pingback: KD 7
 142. Pingback: asics gel pulse 5
 143. Pingback: asics gt 3000
 144. Pingback: new balance skor
 145. Pingback: asics cumulus 16
 146. Pingback: louis vuitton bags
 147. Pingback: jordan 7 hare
 148. Pingback: merrill shoes
 149. Pingback: Mackage coats
 150. Pingback: Toms shoes
 151. Pingback: Moncler USA
 152. Pingback: new balance women
 153. Pingback: Moncler UK
 154. Pingback: ascics
 155. Pingback: new balance grey
 156. Pingback: jordan 7 hare
 157. Pingback: www.sesef.co.uk
 158. Pingback: nevadog.ru
 159. Pingback: Nike Free Run sale
 160. Pingback: Louis Vuitton
 161. Pingback: Mackage Canada
 162. Pingback: cement tongue 5s
 163. Pingback: new balance 1600
 164. Pingback: low hornets 13s
 165. Pingback: Nike Kobe 9
 166. Pingback: new balance kids
 167. Pingback: asics gel pulse 5
 168. Pingback: cheap vans shoes
 169. Pingback: new balance 997
 170. Pingback: jordan 13 hornets
 171. Pingback: new balance grey
 172. Pingback: sneaker shoes
 173. Pingback: new balances
 174. Pingback: new balance 1400
 175. Pingback: new balance wiki
 176. Pingback: new balance 1260
 177. Pingback: new balance enfant
 178. Pingback: new balance online
 179. Pingback: hare 7
 180. Pingback: new balance 860
 181. Pingback: gel lyte 3
 182. Pingback: baseball caps
 183. Pingback: new balance sko
 184. Pingback: oasics
 185. Pingback: new balance 565
 186. Pingback: tiger onitsuka
 187. Pingback: oasics
 188. Pingback: jordan retro 7
 189. Pingback: new balance 710
 190. Pingback: men shoes online
 191. Pingback: asics 2000
 192. Pingback: guild wars 2 gold
 193. Pingback: new balance wl574
 194. Pingback: fashion shoes
 195. Pingback: asics sale
 196. Pingback: gw2 gold
 197. Pingback: buy wow gold
 198. Pingback: mens shoes online
 199. Pingback: new balances
 200. Pingback: new balance black
 201. Pingback: new balance 710
 202. Pingback: new balance usa
 203. Pingback: trail shoes
 204. Pingback: นิรนาม
 205. Pingback: new balance women
 206. Pingback: cheap tiffany sale
 207. Pingback: asics trabuco
 208. Pingback: new balance 980
 209. Pingback: new balance 1600
 210. Pingback: sneaker stores
 211. Pingback: sneakers for women
 212. Pingback: asics kayano 19
 213. Pingback: new balance 620
 214. Pingback: lanvin sneakers
 215. Pingback: iconic shoes
 216. Pingback: cement tongue 5
 217. Pingback: new balance 1400
 218. Pingback: asics gel noosa
 219. Pingback: asics gel noosa
 220. Pingback: asics cumulus 16
 221. Pingback: new balance 1600
 222. Pingback: merrill shoes
 223. Pingback: new balance 991
 224. Pingback: asics aaron
 225. Pingback: parkour shoes
 226. Pingback: new balance hk
 227. Pingback: joes new balance
 228. Pingback: clearance sale
 229. Pingback: new balance 890
 230. Pingback: new balance 1600
 231. Pingback: new balance 1400
 232. Pingback: new balance 1400
 233. Pingback: clearance shoes
 234. Pingback: new balance 860v4
 235. Pingback: gel lyte 3
 236. Pingback: jordan 7 hare 2015
 237. Pingback: asics gel noosa
 238. Pingback: asics gel pulse 5
 239. Pingback: black sneakers
 240. Pingback: nike air max girls
 241. Pingback: new balance 860
 242. Pingback: new balance 565
 243. Pingback: new balance 620
 244. Pingback: shoes on sale
 245. Pingback: new balance kids
 246. Pingback: asics onitsuka
 247. Pingback: nike trainer free
 248. Pingback: nike free 3.0 lila
 249. Pingback: nike schuhe free
 250. Pingback: belts 400 hermes
 251. Pingback: allure 2510
 252. Pingback: นิรนาม
 253. Pingback: chanel
 254. Pingback: the lace bags
 255. Pingback: chanel
 256. Pingback: cheap wow gold
 257. Pingback: buy wow gold
 258. Pingback: cheap tiffany sale
 259. Pingback: safest wow gold
 260. Pingback: cheap wow gold
 261. Pingback: roshe run offerta
 262. Pingback: run roshe run
 263. Pingback: roshe run chmielna
 264. Pingback: fifa 15 cheapest
 265. Pingback: air max griffey
 266. Pingback: jordan 4 teal
 267. Pingback: jordan 7 hare
 268. Pingback: low citrus 11s
 269. Pingback: low hornets 13s
 270. Pingback: www.emda.co.nz
 271. Pingback: www.pjspillane.com
 272. Pingback: jordan 11
 273. Pingback: metallic silver 5s
 274. Pingback: hare 7
 275. Pingback: jordan retro 11
 276. Pingback: hornets 13s
 277. Pingback: jordan 7
 278. Pingback: metallic silver 5s
 279. Pingback: retro jordan shoes
 280. Pingback: hornets 13s
 281. Pingback: www.vps1.com
 282. Pingback: metallic silver 5
 283. Pingback: citrus 11s
 284. Pingback: gloveranddahnk.com
 285. Pingback: jordan 7 bordeaux
 286. Pingback: jordan citrus 11
 287. Pingback: retro jordan shoes
 288. Pingback: jordan retro 11
 289. Pingback: georgetown 11s
 290. Pingback: cheap jordans
 291. Pingback: bred 11
 292. Pingback: low georgetown 11s
 293. Pingback: hare 7s
 294. Pingback: www.thebeadery.com
 295. Pingback: metallic silver 5
 296. Pingback: citrus 11s
 297. Pingback: georgetown 11s
 298. Pingback: low bred 11
 299. Pingback: Cartier Rings
 300. Pingback: low citrus 11s
 301. Pingback: bordeaux 7
 302. Pingback: jordan 13 bred
 303. Pingback: jordan 7 hare
 304. Pingback: jordan 11
 305. Pingback: low bred 11s
 306. Pingback: laser 4
 307. Pingback: low bred 11s
 308. Pingback: hornets 13
 309. Pingback: jordan 13 hornets
 310. Pingback: jordan retro 10
 311. Pingback: georgetown 11s
 312. Pingback: jordan 11 bred low
 313. Pingback: jordan 11 citrus
 314. Pingback: laser 4
 315. Pingback: bred 11s
 316. Pingback: www.artictool.com
 317. Pingback: jordan 11
 318. Pingback: snakeskin 11
 319. Pingback: new jordans
 320. Pingback: new jordans
 321. Pingback: laser 4
 322. Pingback: teal 4s
 323. Pingback: jordan 11
 324. Pingback: bred 11
 325. Pingback: citrus 11
 326. Pingback: bordeaux 7s
 327. Pingback: asics gel noosa
 328. Pingback: jordan 7 verde
 329. Pingback: bred 11
 330. Pingback: new balance 1080v4
 331. Pingback: jordan 7 verde
 332. Pingback: jordan chicago 10
 333. Pingback: bred 11
 334. Pingback: jordan hare 7
 335. Pingback: jordan 11
 336. Pingback: jordan retro 11
 337. Pingback: jordan 13 hornets
 338. Pingback: low georgetown 11s
 339. Pingback: jordan 4
 340. Pingback: chicago 10s
 341. Pingback: bred 11s
 342. Pingback: jordan retro 11
 343. Pingback: snakeskin 11s
 344. Pingback: jordan retro 7
 345. Pingback: asics womens shoes
 346. Pingback: nimbus asics
 347. Pingback: metallic silver 5s
 348. Pingback: asics canada
 349. Pingback: asics size chart
 350. Pingback: jordan 4 teal
 351. Pingback: asics gel kinsei
 352. Pingback: retro jordan shoes
 353. Pingback: asics gel lyte 33
 354. Pingback: low citrus 11
 355. Pingback: jordan 11 low bred
 356. Pingback: jordan retro 5
 357. Pingback: jordan 11 bred
 358. Pingback: jordan 7 hare
 359. Pingback: jordan retro 5
 360. Pingback: citrus 11s
 361. Pingback: cement tongue 5s
 362. Pingback: asics ds trainer
 363. Pingback: new balance 530
 364. Pingback: asics gt 2
 365. Pingback: low georgetown 11s
 366. Pingback: chicago 10
 367. Pingback: chicago 10
 368. Pingback: bred 11s
 369. Pingback: new balance u410
 370. Pingback: bred 11
 371. Pingback: jordan 4
 372. Pingback: cement tongue 5s
 373. Pingback: jordan retro 13
 374. Pingback: new jordans
 375. Pingback: buying fifa coins
 376. Pingback: cheap air jordans
 377. Pingback: jordan retro 11
 378. Pingback: midnight navy 5s
 379. Pingback: Nike roshe UK
 380. Pingback: UK Nike roshe run
 381. Pingback: new balance 1080
 382. Pingback: asics gt 2170
 383. Pingback: womens asics
 384. Pingback: new balance homme
 385. Pingback: asics gel blur 33
 386. Pingback: black new balance
 387. Pingback: j crew new balance
 388. Pingback: asics trail
 389. Pingback: asics sale
 390. Pingback: laser 4
 391. Pingback: low bred 11
 392. Pingback: asics womens shoes
 393. Pingback: new balance 710
 394. Pingback: asics japan
 395. Pingback: womens asics
 396. Pingback: asics gt 3000
 397. Pingback: asics outlet
 398. Pingback: jordan 11 bred
 399. Pingback: asics gore tex
 400. Pingback: jordan retro 5
 401. Pingback: jordan retro 5
 402. Pingback: new balance 500
 403. Pingback: นิรนาม
 404. Pingback: new balance grey
 405. Pingback: asics gel lyte33
 406. Pingback: womens asics
 407. Pingback: new balance boots
 408. Pingback: jordan low bred 11
 409. Pingback: jordan retro 11
 410. Pingback: harryhummels.com
 411. Pingback: new balance 530
 412. Pingback: new balance u410
 413. Pingback: asics gel lyte 33
 414. Pingback: new balance 530
 415. Pingback: asics nimbus 14
 416. Pingback: asics gt ii
 417. Pingback: asics wiki
 418. Pingback: men nike roshe
 419. Pingback: asics runners
 420. Pingback: new balance 860
 421. Pingback: cement tongue 5s
 422. Pingback: jordan 11
 423. Pingback: asics america
 424. Pingback: low bred 11
 425. Pingback: asics cumulus 14
 426. Pingback: new balance schuhe
 427. Pingback: jordan 7 verde
 428. Pingback: asic gel lyte iii
 429. Pingback: new balance 670
 430. Pingback: new balance m1400
 431. Pingback: new balance uk
 432. Pingback: new balance 980
 433. Pingback: asics gel rocket
 434. Pingback: asics shoes online
 435. Pingback: asics gel contend
 436. Pingback: asics size chart
 437. Pingback: basket new balance
 438. Pingback: womens asics
 439. Pingback: asics sale
 440. Pingback: asics 33
 441. Pingback: asics aaron
 442. Pingback: new balance 1260
 443. Pingback: roshe run acheter
 444. Pingback: new balance 430
 445. Pingback: jordan 11
 446. Pingback: asics online
 447. Pingback: asics womens shoes
 448. Pingback: new balance women
 449. Pingback: nike roshe mango
 450. Pingback: asics japan
 451. Pingback: new balance 880
 452. Pingback: new balance 430
 453. Pingback: new balance kids
 454. Pingback: asics ronnie fieg
 455. Pingback: verde 7
 456. Pingback: new balance 860
 457. Pingback: jordan 11
 458. Pingback: asics gel kinsei 4
 459. Pingback: new balance cleats
 460. Pingback: new balance 1400
 461. Pingback: asics onitsuka
 462. Pingback: asics sneaker
 463. Pingback: roshe run montant
 464. Pingback: new balance usa
 465. Pingback: asics gel rocket
 466. Pingback: asics japan
 467. Pingback: joes new balance
 468. Pingback: new balance 860v4
 469. Pingback: asics 2000
 470. Pingback: roshe run offer
 471. Pingback: womens asics
 472. Pingback: asics gel beyond
 473. Pingback: new balance canada
 474. Pingback: asics womens shoes
 475. Pingback: new balance 1400
 476. Pingback: new balance cleats
 477. Pingback: asics trabuco
 478. Pingback: asics women
 479. Pingback: ronnie fieg asics
 480. Pingback: asics gt ii
 481. Pingback: asics tennis shoes
 482. Pingback: joes new balance
 483. Pingback: new balance 530
 484. Pingback: asic bitcoin
 485. Pingback: new balance 980
 486. Pingback: new balance sko
 487. Pingback: asics store
 488. Pingback: นิรนาม
 489. Pingback: asics gt2000
 490. Pingback: new balance 1400
 491. Pingback: new balance 565
 492. Pingback: asics gel beyond
 493. Pingback: new balance sko
 494. Pingback: asics kinsei 4
 495. Pingback: asic gel lyte iii
 496. Pingback: asics 2000
 497. Pingback: new balance 1600
 498. Pingback: asics usa
 499. Pingback: asics gt 2170
 500. Pingback: นิรนาม
 501. Pingback: new balance kids
 502. Pingback: asics gel kinsei 4
 503. Pingback: asics volleyball
 504. Pingback: sitemapsgoogle
 505. Pingback: sitemaps2015
 506. Pingback: googlesitemaps
 507. Pingback: sitemaps2015
 508. Pingback: nike roshe trainer
 509. Pingback: googlesitemaps
 510. Pingback: sitemapsgoogle
 511. Pingback: best nike roshe
 512. Pingback: air max 97
 513. Pingback: nike roshe run a
 514. Pingback: roshe run liberty
 515. Pingback: wholesale jordans
 516. Pingback: girls roshe run
 517. Pingback: air max pa cher
 518. Pingback: cheap nike air max
 519. Pingback: chanel 通販 靴
 520. Pingback: air max 90 femmes
 521. Pingback: 激安chanel財布
 522. Pingback: Tory Burch 愛知
 523. Pingback: air max femme
 524. Pingback: グッチ 激安
 525. Pingback: グッチ 柄
 526. Pingback: air max australia
 527. Pingback: roshe run femme
 528. Pingback: chanel 財布
 529. Pingback: chanel バッグ
 530. Pingback: chanel 激安
 531. Pingback: as
 532. Pingback: des
 533. Pingback: chanelのお財布
 534. Pingback: トリーバーチ
 535. Pingback: chanel 新作
 536. Pingback: chanel2015新作
 537. Pingback: 中古chanel財布
 538. Pingback: グッチ 返品
 539. Pingback: chanel 激安 服
 540. Pingback: celine 財布 蛇
 541. Pingback: celine 傘 激安
 542. Pingback: celine 財布
 543. Pingback: chanel 財布
 544. Pingback: chanel偽物財布
 545. Pingback: chanel 人気 靴
 546. Pingback: バッグの
 547. Pingback: title
 548. Pingback: keyword
 549. Pingback: グッチ 人気
 550. Pingback: グッチ ペア
 551. Pingback: プラダ 人気
 552. Pingback: fake oakleys
 553. Pingback: cheap asics
 554. Pingback: asics gel kinsei 5
 555. Pingback: chanel j12 財布
 556. Pingback: roshe run best
 557. Pingback: cheap asics
 558. Pingback: mens asics
 559. Pingback: nike air max 2015
 560. Pingback: asic womens shoes
 561. Pingback: pradaの財布
 562. Pingback: chanel 激安 服
 563. Pingback: asics mens
 564. Pingback: mk bags
 565. Pingback: cheap asics
 566. Pingback: mens asics
 567. Pingback: cheap asics
 568. Pingback: cheap asics
 569. Pingback: cheap asics
 570. Pingback: นิรนาม
 571. Pingback: asics gel neo33
 572. Pingback: cheap asics
 573. Pingback: cheap asics
 574. Pingback: cheap asics
 575. Pingback: chanel 財布 2015
 576. Pingback: cheap asics
 577. Pingback: cheap asics
 578. Pingback: นิรนาม
 579. Pingback: asics socks
 580. Pingback: Hermes 財布 緑
 581. Pingback: cheap asics
 582. Pingback: cheap asics
 583. Pingback: cheap asics
 584. Pingback: cheap asics
 585. Pingback: prada 赤 財布
 586. Pingback: asics gel kinsei 5
 587. Pingback: cheap asics
 588. Pingback: cheap asics
 589. Pingback: air max baratas
 590. Pingback: cheap asics
 591. Pingback: asics kayano 20
 592. Pingback: asics gt 2150
 593. Pingback: chanel お財布
 594. Pingback: Nike Air Max Ltd
 595. Pingback: air max 1 pas cher
 596. Pingback: cheap asics
 597. Pingback: asic trainers
 598. Pingback: nimbus 15 asics
 599. Pingback: cheap asics
 600. Pingback: นิรนาม
 601. Pingback: cheap asics
 602. Pingback: asics gel ace tour
 603. Pingback: asics gel blast
 604. Pingback: cheap asics
 605. Pingback: cheap asics
 606. Pingback: asic kayano 19
 607. Pingback: kids asics
 608. Pingback: asics kayano 19
 609. Pingback: cheap asics
 610. Pingback: usa roshe run
 611. Pingback: グッチ お店
 612. Pingback: toms shoes
 613. Pingback: エルメス 皿
 614. Pingback: グッチ 切手