nose1

ศัลยกรรมตกแต่งปีกจมูก

ศัลยกรรมตกแต่งปีกจมูก

 การ ผ่าตัดตกแต่งจมูก หรือศัลยกรรมจมูกนำทำเพื่อวัตถุประสงค์แตกต่างกันออกไป ตามความต้องการของคนไข้และความจำเป็น ซึ่งคุณควรปรึกษาศัลยแพทย์ของคุณก่อนเข้ารับการผ่าตัดในที่นี้จะยกตัวอย่าง การตกแต่งจมูกด้วยการผ่าตัดปีกจมูก


ข้อบ่งชี้
ในกรณีที่พบว่าปีกจมูกและรูปร่างของรูจมูกเป็นสาเหตุของความไม่งดงามของจมูกนั้น การตกแต่งโดยอาศัยการใช้เครื่องสำอางนั้น นับว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ศัลยกรรมตกแต่งปีกจมูกจึงนับเป็นทางออกทางเดียวในการแก้ไขความบกพร่องดังกล่าว ซึ่งเมื่อกล่าวถึงศัลยกรรมตกแต่ง สิ่งที่จะต้องคำนึงถึงเสมอก็คือ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหลังจากการทำผ่าตัดเป็นเช่นไร และผลเสียที่อาจเกิดขึ้นมีระดับความรุนแรงมากน้อยเพียงใด สามารถแก้ไขได้หรือไม่เมื่อตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัด การพิจารณาเลือกศัลยแพทย์ที่จะทำผ่าตัดให้ จะต้องแน่ใจว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญทางศัลยกรรมตกแต่งที่มีความรู้ความสามารถโดยตรง เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการผ่าตัดให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

ศัลยแพทย์ตกแต่งผู้ที่จะทำผ่าตัดตกแต่งปีกจมูก จะพิจารณาดูรายละเอียดในทุกแง่มุมของจมูก ถึงความสมดุลของส่วนต่างๆของจมูกตลอดจนอวัยวะข้างเดียว ซึ่งเป็นองค์ประกอบของใบหน้า เพราะการผ่าตัดเพื่อทำให้รูปจมูกโดยรวมสวยงามขึ้น แต่มีความขัดแย้งกับใบหน้าโดยรวม ย่อมไม่ใช่ส่งที่พึงประสงค์อย่างแน่นอน

การ ผ่าตัดตกแต่งจมูก หรือศัลยกรรมจมูกนำทำเพื่อวัตถุประสงค์แตกต่างกันออกไป ตามความต้องการของคนไข้และความจำเป็น ซึ่งคุณควรปรึกษาศัลยแพทย์ของคุณก่อนเข้ารับการผ่าตัดในที่นี้จะยกตัวอย่าง การตกแต่งจมูกด้วยการผ่าตัดปีกจมูก

การเตรียมตัวก่อนการผ่าตัด

คนไข้ไม่จำเป็นต้องพักในสถานพยาบาล

การ ทำผ่าตัดตกแต่งบริเวณปีกจมูก สามารถทำการผ่าตัดภายใต้การฉีดยาชาเฉพาะที่ในบริเวณที่จะทำผ่าตัดโดยตรง โดยจะฉีดหลังจากที่ศัลยแพทย์ตกแต่งได้กะแล้วว่าจะตัดปีกจมูกบริเวณใด ซึ่งในการฉีดยาชานั้นมักจะผสมยาที่ออกฤทธิ์ทำให้เส้นเลือดหดตัว เพื่อลดปริมาณเลือดออกขณะที่ทำการผ่าตัด

วิธีการผ่าตัด

นการ ทำผ่าตัดตกแต่งปีกจมูก ศัลยแพทย์ตกแต่งจะพิจารณาว่าจะปรับเปลี่ยนลักษณะปีกจมูกอย่างไร ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับพื้นฐานของปีกจมูกของแต่ละบุคคล เช่น ผู้ที่มีฐานของรูจมูกกว้าง ก็จะทำการตัดบริเวณฐานของรูจมูกเท่านั้น ส่วนผู้ที่มีปีกจมูกกว้าง แต่ฐานหรือรูปร่างของรูจมูกดีอยู่แล้ว ก็จะทำการตัดที่ปีกจมูก สำหรับในกรณีที่มีทั้งปีกจมูกและฐานหรือขนาดรูจมูกกว้างเกินไป ก็จะทำการตัดทั้ง 2 ส่วนออก? แต่ถ้ารูจมูกหรือฐานของจมูกเล็กเกินไป ก็จำเป็นต้องหาเนื้อเยื่อมาเติมเข้าไป เช่นจากปีกจมูกเอง จากใบหู? กรณีนี้มักมีร่องรอยแผลเป็นจากการผ่าตัดมากกว่ากรณีที่ทำใหรูจมูกเล็กลง

หลัง จากนั้นก็จะทำการเย็บแผลเข้าหากัน โดยกำหนดตำแหน่งการเย็บเข้าหากันไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะทำผ่าตัด เพื่อให้เกิดการม้วนตัวของรูจมูกให้ได้รูปร่างสวยงามตามต้องการ รูจมูกต้องโค้งต่อเนื่องไม่เป็นร่อง และพยายามซ่อนรอยแผลเป็นที่เกิดขึ้นจากการผ่าตัดให้สังเกตเห็นน้อยที่สุด ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะซ่อนรอยแผลเป็นให้อยู่ในร่องของปีกจมูก ซึ่งในบางกรณีที่ต้องการตกแต่งปีกจมูก เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเป็นอย่างมาก ในการทำการผ่าตัดก็สามารถที่จะทำได ้แต่อาจจะเห็นรอยแผลเป็นที่ค่อนข้างเด่นชัด และมีรูปร่างที่ผิดไปจากรูปจมูกของคนปกติทั่วไป

ซึ่งในการผ่าตัดตกแต่งปีกจมูกนี้ใช้เวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมงเท่านั้น

 

การ ผ่าตัดปีกจมูกนั้น จะมีบาดแผลจากการผ่าตัดอยู่ที่บริเวณรูจมูก และร่องข้างปีกจมูก การรักษาความสะอาดของบาดแผลเป็นหัวใจสำคัญของการดูแลหลังผ่าตัด โดยการทำความสะอาดบาดแผลด้วยน้ำเกลือปราศจากเชื้อโรควันละ 2 เวลา อย่าให้เกิดจากติดเชื้อ จนกระทั่งตัดไหมซึ่งมักจะตัดไหมประมาณ 5 – 7 วัน หลังจากการผ่าตัด

การดูแลหลังการผ่าตัด

การผ่าตัดปีก จมูกนั้น จะมีบาดแผลจากการผ่าตัดอยู่ที่บริเวณรูจมูก และร่องข้างปีกจมูก การรักษาความสะอาดของบาดแผลเป็นหัวใจสำคัญของการดูแลหลังผ่าตัด โดยการทำความสะอาดบาดแผลด้วยน้ำเกลือปราศจากเชื้อโรควันละ 2 เวลา อย่าให้เกิดจากติดเชื้อ จนกระทั่งตัดไหมซึ่งมักจะตัดไหมประมาณ 5 – 7 วัน หลังจากการผ่าตัด

 

 

เครดิต จาก

http://cosmesis.tripod.co

http://www.sp-cosmeticsurgery.net

Credit:  siliconeclub.com

18,271 thoughts on “ศัลยกรรมตกแต่งปีกจมูก

 1. Pingback: cheap wow gold
 2. Pingback: moncler uomo 2012
 3. Pingback: ugg outlet
 4. Pingback: 90 nike air max
 5. Pingback: 2011 nike air max
 6. Pingback: vuitton taschen
 7. Pingback: jordan legend blue
 8. Pingback: jordan retro 11
 9. Pingback: foamposites
 10. Pingback: legend blue 11s
 11. Pingback: nike kd 7
 12. Pingback: Jordan Retro 10
 13. Pingback: jordan retro 11
 14. Pingback: legend blue 11
 15. Pingback: www.topsinc.us
 16. Pingback: lebron james shoes
 17. Pingback: legend blue 11s
 18. Pingback: legend blue 11s
 19. Pingback: legend blue 11
 20. Pingback: legend blue 11
 21. Pingback: pulsco.com
 22. Pingback: legend blue 11s
 23. Pingback: legend blue 11s
 24. Pingback: legend blue 11s
 25. Pingback: nike lebron 12
 26. Pingback: bvufrench.com
 27. Pingback: jordan 11
 28. Pingback: www.pfga.com
 29. Pingback: canadian goose
 30. Pingback: cheap lebron 12
 31. Pingback: lebron 12
 32. Pingback: Jordan 10
 33. Pingback: nike foamposite
 34. Pingback: nike kd vii texas
 35. Pingback: okortho.com
 36. Pingback: asics noosa tri 8
 37. Pingback: legend blue 11s
 38. Pingback: lebron 12 shoes
 39. Pingback: nike boots mp3
 40. Pingback: asics kayano 18
 41. Pingback: wow news
 42. Pingback: asics nimbus 13
 43. Pingback: gg oo
 44. Pingback: womens asics
 45. Pingback: tumblr skins
 46. Pingback: jordan 11 Columbia
 47. Pingback: Nike outlet center
 48. Pingback: nike kd vii texas
 49. Pingback: Jordan Retro 10
 50. Pingback: beerfest zj
 51. Pingback: Nike free 7 men
 52. Pingback: asics tiger
 53. Pingback: asics gt 2000
 54. Pingback: asics split second
 55. Pingback: goose down
 56. Pingback: นิรนาม
 57. Pingback: canada goose sale
 58. Pingback: นิรนาม
 59. Pingback: asics 2170 womens
 60. Pingback: new balance nb 577
 61. Pingback: asics t095n
 62. Pingback: new balance nb 577
 63. Pingback: นิรนาม
 64. Pingback: asics cumulus 13
 65. Pingback: asics scram
 66. Pingback: new balance usa uk
 67. Pingback: foot locker asics
 68. Pingback: asics 2160
 69. Pingback: new balance3
 70. Pingback: Girls Nike Blazers
 71. Pingback: new balance enfant
 72. Pingback: asics gt 2170 mens
 73. Pingback: asics cumulus
 74. Pingback: asics gel kinetic
 75. Pingback: asics air nimbus
 76. Pingback: wow gold
 77. Pingback: asics gt 2170 mens
 78. Pingback: asics scram
 79. Pingback: นิรนาม
 80. Pingback: asic 2170 mens
 81. Pingback: asics gel blast 3
 82. Pingback: asics abby bra
 83. Pingback: fitflop sale
 84. Pingback: lebron 12
 85. Pingback: neue nike air max
 86. Pingback: nike blazer mid
 87. Pingback: nike free 5.0 grau
 88. Pingback: nike free gelb rot
 89. Pingback: nike blazer mid
 90. Pingback: run roshe supremo
 91. Pingback: wow news
 92. Pingback: entertainment
 93. Pingback: MMO BLOG
 94. Pingback: Roshe Shoes Mens
 95. Pingback: Nike shoes roshe
 96. Pingback: Nike air max Si
 97. Pingback: Office Nike roshe
 98. Pingback: Legend Blue 11s
 99. Pingback: Design air max
 100. Pingback: Roshe run runs big
 101. Pingback: Air max 94
 102. Pingback: Flyknit roshe
 103. Pingback: Nike air outlet
 104. Pingback: Roshe Nike cheap
 105. Pingback: Run roshe UK
 106. Pingback: Nike air max white
 107. Pingback: Nike ACG air max
 108. Pingback: cement tongue 5s
 109. Pingback: Legend Blue 11s
 110. Pingback: jordan 7
 111. Pingback: hornets 13
 112. Pingback: louis vuitton bags
 113. Pingback: louis vuitton sale
 114. Pingback: jordan retro 7
 115. Pingback: cement tongue 5s
 116. Pingback: jordan 13 hornets
 117. Pingback: cheap air jordan
 118. Pingback: Cheap Jordans
 119. Pingback: louis vuitton sale
 120. Pingback: low hornets 13s
 121. Pingback: Air max 90 s
 122. Pingback: air jordan 7 hare
 123. Pingback: hornets 13s
 124. Pingback: louis vuitton bags
 125. Pingback: mcik.ru
 126. Pingback: jordan retro 7
 127. Pingback: Gucci handbags UK
 128. Pingback: Woolrich outlet
 129. Pingback: Canadian Goose
 130. Pingback: Nobis parka online
 131. Pingback: Mackage
 132. Pingback: Lebron James shoes
 133. Pingback: Mackage jacket
 134. Pingback: louis vuitton sale
 135. Pingback: Nike Air Max shoes
 136. Pingback: Woolrich
 137. Pingback: Mulberry
 138. Pingback: Nike Free Run mens
 139. Pingback: Moncler Canada
 140. Pingback: cement tongue 5
 141. Pingback: KD 7
 142. Pingback: asics gel pulse 5
 143. Pingback: asics gt 3000
 144. Pingback: new balance skor
 145. Pingback: asics cumulus 16
 146. Pingback: louis vuitton bags
 147. Pingback: jordan 7 hare
 148. Pingback: merrill shoes
 149. Pingback: Mackage coats
 150. Pingback: Toms shoes
 151. Pingback: Moncler USA
 152. Pingback: new balance women
 153. Pingback: Moncler UK
 154. Pingback: ascics
 155. Pingback: new balance grey
 156. Pingback: jordan 7 hare
 157. Pingback: www.sesef.co.uk
 158. Pingback: nevadog.ru
 159. Pingback: Nike Free Run sale
 160. Pingback: Louis Vuitton
 161. Pingback: Mackage Canada
 162. Pingback: cement tongue 5s
 163. Pingback: new balance 1600
 164. Pingback: low hornets 13s
 165. Pingback: Nike Kobe 9
 166. Pingback: new balance kids
 167. Pingback: asics gel pulse 5
 168. Pingback: cheap vans shoes
 169. Pingback: new balance 997
 170. Pingback: jordan 13 hornets
 171. Pingback: new balance grey
 172. Pingback: sneaker shoes
 173. Pingback: new balances
 174. Pingback: new balance 1400
 175. Pingback: new balance wiki
 176. Pingback: new balance 1260
 177. Pingback: new balance enfant
 178. Pingback: new balance online
 179. Pingback: hare 7
 180. Pingback: new balance 860
 181. Pingback: gel lyte 3
 182. Pingback: baseball caps
 183. Pingback: new balance sko
 184. Pingback: oasics
 185. Pingback: new balance 565
 186. Pingback: tiger onitsuka
 187. Pingback: oasics
 188. Pingback: jordan retro 7
 189. Pingback: new balance 710
 190. Pingback: men shoes online
 191. Pingback: asics 2000
 192. Pingback: guild wars 2 gold
 193. Pingback: new balance wl574
 194. Pingback: fashion shoes
 195. Pingback: asics sale
 196. Pingback: gw2 gold
 197. Pingback: buy wow gold
 198. Pingback: mens shoes online
 199. Pingback: new balances
 200. Pingback: new balance black
 201. Pingback: new balance 710
 202. Pingback: new balance usa
 203. Pingback: trail shoes
 204. Pingback: นิรนาม
 205. Pingback: new balance women
 206. Pingback: cheap tiffany sale
 207. Pingback: asics trabuco
 208. Pingback: new balance 980